Etusivu Blogi Rakennuttajat, rakentajat ja suunnittelijat, ajatteletteko jo modulaarisesti?

Älyrakentaminen Modulaarinen rakentaminen Modulaarisuus

Rakennuttajat, rakentajat ja suunnittelijat, ajatteletteko jo modulaarisesti?

7 kesäkuun, 2018

Blog

Modulaarista rakentamista on tehty Suomessakin jo jonkin aikaa. Olemme tuoneet Firassa markkinoille uuden taloteknisen palvelun, moduuleista rakennetun kylpyhuoneen, johon on integroitu valtaosa rakennusten hankalimmasta osa-alueesta – talotekniikasta. Kyseessä ei ole pelkästään modulaarinen elementti, vaan olemme halunneet saada modulaarisen ajattelun mukaan jo suunnitteluvaiheeseen. Uskomme, että näin menettelemällä koko rakennusala hyötyy: prosessi mahdollistaa tuottavuuden kasvun ja älykkäät ratkaisut.

Talotekniikka integroituna moduuleihin

Fira Modulesin kylpyhuoneet tehdään taloteknisesti valmiiksi ennen työmaalle viemistä. Moduuleihin yhdistetään jo tehtaassa talotekniset osa-alueet, kuten lämpö, vesi, ilmanvaihto, viemäröinti, sähkö ja data. Työmaalla ne lasketaan rungon mukana holville katolta kuilun kautta paikalleen rungoltaan valmiiseen rakennukseen. Suurin hyöty ratkaisusta on se, että työmaalla tehtävät sisätyöt vähenevät jopa puolella, virheet poistuvat ja aikaa säästyy.

Modulaarisuus suunnittelun lähtökohtana

Käännämme suunnittelun päälaelleen. Nykyisin talosuunnittelussa suunnitellaan ensin rakennus ja vasta sitten pyydetään toimittajaa suunnittelemaan siihen sopiva modulaarinen elementti. Meillä modulaarisuus otetaan jo suunnittelun pohjaksi, jolloin jokaiseen kohteeseen ei tarvitse suunnitella kylpyhuonetta erikseen. Ne voidaan massatuottaa.

Tätä voidaan verrata autoteollisuuteen. Autojen valmistus muuttui ensin yksilötuotannosta massatuotantoon liukuhihnavalmistamisen kautta. Nykyään autot kootaan suuresta määrästä tarkasti määriteltyjä osamoduuleita ja yhdessä autossa on myös valtava määrä älyä; se on oma tietokoneensa. Olemme nyt rakennusalalla tekemässä samaa.

Ratkaisu alan tuottavuuden kasvattamiseksi?

Tällä on merkittävä vaikutus alan tuottavuuteen. McKinseyn 2017 julkaisemassa rakennusalaan liittyvässä raportissa nostettiin esiin alan tuottavuusongelmat. Raportin mukaan alalla isot yritykset ovat huomattavasti tuottavampia kuin pienet. Erityisen tehokkaita ovat grynderit. Miksi? Heillä on omat konseptit, joita he pystyvät toistamaan. Tällaisella prosessilla he pystyvät nostamaan tuottavuuden eri sarjaan verrattuna niihin yrityksiin, jotka tekevät jokaisen projektin eri tavalla.

Toisin sanoen, toistettavuudessa on erittäin iso potentiaali alan tuottavuuden kasvun nostamiseksi. Modulaarinen ajattelu rakentamisessa mahdollistaa toistettavuuden säilyttäen kuitenkin yksilöllisyyden massaräätälöinnin kautta – kuten autoissa.

Sensoreita ja datan keräystä

Älykkyys on toinen selkeä hyöty rakennuttajille, huoltoyhtiöille ja asukkaille. Meidän modulaarinen elementtimme on älykäs. Se kerää dataa ja toimii hubina erilaisille sensoreille (kuten veden, ilman, kosteuden ja sähkön). Rakentajat voivat hyödyntää olosuhdedataa jo työmaan aikana. Asukkaat ja huoltoyhtiöt hyötyvät tiedosta asunnon elinkaaren aikana.

Tällaisen datan keruu on tällä hetkellä hankalaa. Usein työmailla ei ole tietoliikenneverkkoa tai nettiä. Moduulissa on mukana langaton tukiasema, joka tukee monenlaisia sensoreita. Se tuo älyn työmaalle.

Tietoa voi myös hyödyntää helposti, tietoturvallisen ja reaaliaikaisen pilvipalvelun kautta. Tulevaisuudessa moduulin voi kytkeä esimerkiksi älykodin tekoälyyn, kuten Amazonin Alexaan tai Google Homeen. Talosta tai asunnosta tulee aktiivisesti älykäs osa jokapäiväistä elämää.

Mitä tämä kaikki tarkoittaa?

Uskomme, että rakentaminen muuttuu yksittäisistä projekteista selviämisestä siihen, että rakennuspalveluita kehitetään yhteistyössä paljon pidemmälle modulaarisuuden kautta. Alan eteenpäin vieminen modulaariseen ja älykkääseen suuntaan vaatii yhteistyötä rakentajien, rakennuttajien ja suunnittelijoiden kanssa heti alusta alkaen.

Lataa tuotemateriaalit

Kirjoittaja

Ville Wikström

Liiketoimintajohtaja
Fira Modules
+358 40 566 3033

Lue lisää